Til Menu  

Miljø

Frimann Biler A/S vil lade miljøhensyn indgå i vurderingen ved alle beslutninger, der skønnes at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Vi vil til stadighed overholde relevant miljølovgivning og andre bestemmelser vi har tilsluttet os.

Vi er certificeret efter ISO14001 som vi anvender til miljøstyring og sikre at der sker løbende forbedringer på miljøområdet.

  • Skabe grundlag for at den enkelte medarbejder kan udvikle sin miljøbevidsthed og sikre et sundt arbejdsmiljø.
  • Opprioritere miljøhensyn ved indkøb og anvendelse af kemiske hjælpestoffer.
  • Forebygge forurening og sikre genbrug af kasserede materialer i videst mulige omfang.
  • Integrere bæredygtig teknologi i driften og herigennem nedbringe energi og ressourceforbrug.
  • Udbrede og levere bæredygtig teknologi til vores kunder.
  • Udarbejde en årlig miljøredegørelse der illustrerer energitilstanden, produktion af affald og forbrug af kemiske hjælpestoffer.

Certificeret af